Események
2012.06.27
Záró beszámoló >>>
 

2012.03.30

Projekthét beszámoló >>>

 

2012.02.21

PROJEKTHÉT >>>
 

2011.10.25


TÉMAHÉT >>>


2011.09.22


Éves munkaterv a fenntarthatóság tükrében >>>
Témahét kidolgozása -műhelymunka

 

2011.05.26

 

Modul program - Környezetvédelem >>>

 
2011.02.24
 


Februári esemény:
Környezetünk >>>

 

2011.01.27
 
Januári esemény:
TÉMAHÉT >>>

2010.10.21

Októberi esemény:
Témahét kidolgozása
Belső szakmai műhelyfoglakozás


2010.09.15

Szeptemberi események >>>
 

2010.08.31

Megérkeztek az irodaszerek, a kollégáknak augusztus utolsó hetében osztottam ki.

Augusztus 23.-27. között 10 fő részt vett „Inklúzió: sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésének elmélete és gyakorlata” című képzésen.

Részt vettünk az augusztus 31-én megrendezett záró programon, ahol Fenyvessy Gábor igazgató Úr foglalta össze a projekt előnyeit.

Elkészültek a kiadványok.

Augusztus 24.-31. között belső továbbképzést tartottunk az újonnan bevont pedagógusoknak: új tanulásszervezési eljárások, tapasztalatok átadása.

Magócs Éva folyamat tanácsadóval megbeszéltük a fenntarthatóság feladatait.

 

2010.07.25

Júliusban elkészültek az innovációk, és a kiadványok első munkapéldánya.
Lezárásra kerültek a szakmai dokumentumok.

Innovációk:

A minőségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében >>>

Egyéni felzárkózató, tehetségfejlesztő programok kidolgozása >>>

Sajátos nevelési igényű tanulók eredményességét segítő tananyag és taneszközök megalkotása >>>

Tanórai tevékenységekhez kapcsolódó kiadványok, eszközök, útmutatók készítése >>>

Tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása >>>

FELADATBANK >>>

 

2010.06.15
 

Szervezetfejlesztés Szilvásváradon >>>
Szakmai vezető beszámolója >>>
Jó gyakorlat megbeszélés a II. Rákócziban >>>
Jó gyakorlat megbeszélés a Politechnikumban
Utolsó képzések:
- Informatikai alapozó képzés, június 3-5; 1 fő
- Digitális programcsomag bevezetését segítő képzés, június 4-5-11-12; 2 fő

 

2010.05.26
 

Szakmai vezető beszámolója >>>
Jó gyakorlat megbeszélés a II. Rákócziban >>>
Jó gyakorlat: óralátogatás a Politechnikumban
Utolsó tantestületi képzés: Professzionális tanári kommunikáció >>>
Kiállítás a témahétről, Meghívó >>>
Témahét programja 9.a >>>
Témahét programja 9.s >>>

 

2010.04.28
 

A projekt hetek zárónapja április 1-én került megrendezésre, mely az osztályok projekt produktumainak bemutatásával, értékelésével zárult. Átbeszéltük a program eredményeit és a jövő évi változtatási lehetőségeket a szervezőkkel.

Ebben a hónapban képzés nem volt.

Április 13- a szakmai vezetők megbeszélése, április 14-én az igazgatók megbeszélése zajlott a Than Károly Szakközépiskolában.

Magócs Éva folyamat szaktanácsadóval a Pedagógiai Program és helyi tanterv átdolgozásáról konzultáltunk, valamint a költségvetés átcsoportosításának lehetőségeiről.

Április 20-ig elkészült a PP és helyi tanterv módosítása.

Forgách Anna szövegértés-szövegalkotás kompetencia területi mentor Kajdiné Perlaki Krisztinánál látogatott órát.

Fehér Péter IKT folyamat-tanácsadóval a Web2 innováció IKT hátterét megbeszélték meg.

 

Projekt zárónapProjekt produktumok

9.d

A jövő sportja >>>
A F1 jövője >>>
A jövő labdarúgása >>>
Elektronikus sportjáték >>>

10.e >>>

11.c >>>

 

 

2010.03.30


1. Project hét: "Ma lesz a holnap tegnapja" >>>
2. Szakmai beszámoló >>>

 

2010.02.25

Februári képzések

Ebben a hónapban összesen 28 tanúsítvány megszerzésére volt lehetőségünk.

Február 10. intézmény vezetők találkozója

Február 11.-12.-13.
Tantestületi képzés - Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: 22 fő.

Február 17. szakmai vezetők megbeszélése

Február 18.-19.-20.
Vezetőképzés – Oktatásszervezés 3 fő

Február 25.-26.-27.
Vezetőképzés – Változásmenedzsment 3 fő

Mentorok óralátogatásai:
Forgách Anna szövegértés- szövegalkotás kompetencia területen
Fehér Péter IKT folyamat tanácsadó és mentor matematika és digitális kompetencia területen.

Félidős rendezvények

A menedzsment 2010. február 23-án félidős értékelő napot tartott a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthonban. Minden intézmény a pályázatba bevont pedagógusaival jelent meg. Tájékoztatást kaptunk az eddig elért eredményekről, nehézségekről.

Műhelymunka keretében az azonos területen dolgozó pedagógusok találkozhattak és tapasztalatot cserélhettek.

 

2010.01.22

Szakmai nap a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában

A pályázat féléves munkájának bemutatásaként 2010. január 19-én az iskolában szakmai napot tartottunk. Ezen a napon a kompetencia bevezetését vállaló tanárok és diákjaik bemutató órákat tartottak, kerekasztal beszélgetés folyt a tantárgytömbösítésről, IKT-val támogatott órákról, és az Ember a természetben műveltségterületről.

A szakmai napon részt vettek fenntartói részről Gergely Péter, Budapest Főváros Önkormányzata Ifjúsági Pályázati és Koordinációs Alosztály vezetője, Dr. Gál Andrea projektmenedzser és Horváth Katalin közoktatási referens, valamint az iskolában zajló úttörő munkát segítő folyamat-szaktanácsadó és a kompetencia területi mentorok. A velük zajló folyamatos egyeztetés során finomodnak, alakulnak a módszerek.

Az új pedagógiai módszerek alkalmazása másfajta és kezdetben több felkészülést igényel a pedagógus részéről. Ezekkel az új pedagógiai módszerekkel várhatóan aktívabbá tehetők a diákok a tanórákon, megtanulhatják a tananyag feldolgozásának technikáit, kooperatív munka formáit és az együtt tanulást, a team munkában való együtt működést.

Ezúton is köszönöm kollégáim úttörő munkáját és további sok sikert kívánok!

Tóthné Vers Éva
Szakmai vezető

Bemutató órák témája és feldolgozása:

Szövegértés – szövegalkotás:

Jéga-Szabó Krisztina, 9.a osztály: Novella elemzési technikák kooperatív tanulási technikákkal
Kajdiné Perlaki Krisztina, 10.s osztály: Két igazság harca - Kinek a tragédiája Szopoklész: Antigoné (interaktív tábla; csoportmunka)

Matematika:

Csákvári Ágnes, 9.b1 csoport: Hatványozás azonosságainak feldolgozása IKT eszközökkel
Stéberné Urbán Anna, 9.b2 csoport: Számrendszerek (csoportmunka)

Informatika:

Drávucz Katalin, 9.d: Háttértárak – összefoglalás (IKT; csoportmunka)
Kruzslikné Pintér Beatrix, 9.s: Számrendszerek (IKT; csoportmunka)

 

2009.12.28

Szakmai vezetők - szaktanácsadók találkozója:

December 17-én 15:30 órai kezdettel a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézetben a szaktanácsadói feladatok lebonyolításával kapcsolatos első megbeszélésre, találkozóra került sor, az intézmények szakmai vezetőivel és szaktanácsadók részvételével.

Folyamat szaktanácsadás:

Intézményünk szaktanácsadója Magócs Éva, a II. Rákóczi Ferenc igazgatónője lett. Első közös munkára december 16-án került sor. A megbeszélésen áttekintésre került a projekt jelenlegi állapota; az intézményi projekt szervezet működése; a dokumentáció tartalma, formái, kezelése; együttműködés formáinak egyeztetése.

Megállapodás született a projektindító nap időpontjáról, tartalmáról; az ütemterv módosításáról; a tantárgytömbösítés és műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatásának áttekintéséről.

Képzés:

Folytatódtak a képzések "A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9-12. évfolyamon" december 10.-12. között megtartott képzéssel. Résztvevok: Jéga-Szabó Krisztina, Kajdiné Perlaki Krisztina

Tankönyvek:

Folyamatosan érkeztek és osztottuk ki a szövegértés - szövegalkotás, a matematika kompetencia tankönyveit.


2009.11.25
 

Képzés

2009. november 19-21 között zajlott a "Tanulás tanítása" című képzés az Erzsébetvárosi pedagógiai szakszolgálatban.
Iskolánkból Csákvári Ágnes és Szalay Zsuzsa vett részt rajta. A képzésen jegyzetelési, szövegértési technikákat tanultak, memóriát és kreativitást fejlesztő feladatokat oldottak meg. A diákokkal osztályfőnöki és magyar óra keretében oszthatják meg a képzésen szerzett ismereteiket.
 

2009.11.24
 
Óralátogatások

A 2009. november 16-20 között megrendezésre kerültek a Fővárosi Pedagógiai Napok. A program keretében a következő órabemutatókon vettünk részt:

 

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi utca 38.)

Trianon – a békekötés? - Digitális térkép alkalmazási lehetőségei a történelem oktatásában
Valószínűség-számítás - eseményalgebra - IKT eszközökkel támogatva: tanulói laptopok (CMPC) használata
Szövegértési, szövegalkotási kompetenciák fejlesztése - IKT eszközökkel támogatva: tanulói laptopok (CMPC) használata

Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.)

A digitális tábla használata a magyar nyelvtan oktatásában – A világörökség modulok tanítása történelemből
Növénytan, állattan, embertan - digitális és interaktív tananyag bemutatása (biológia)

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Projektmunka a gyakorlatban - előadások, poszterek, madárbarát kert bemutatása (biológia, kémia, földrajz és természetismeret)
 

2009.11.24
 
IKT tananyag kipróbálása
 

Kajdiné Perlaki Krisztina november 16-20 között a ELTE BTK módszertani központ által összeállított interaktív táblára íródott tananyagcsomagot próbálta ki magyar órákon a 9.s osztályban. A módszertani központ által összeállított feladatok időbeni megoldását és nehézségi fokait tesztelték. A diákok örömmel oldották meg a feladatokat és az óra kötetlenebb formája élvezetessé tette az órát.

A tanórákról készült képeket a képgalériában nézhetik meg az érdeklődök.

 

2009.10.22
 
Vállalt feladataink: - bevont pedagógusok >>>
  - bevont csoportok >>>
 
Eddigi események:

július - tankönyvek kiválasztása
szeptember 1- programcsomagok bevezetése
szeptember - munkaközösségi megbeszélések
szeptember 15. - szülői tájékoztató
október - tanmenetek leadása
október 22. megbeszélés: témahét, projekthét >>>
 

2009.09.16
 
2009. szeptember 15-én szülői tájékoztatót tartottunk a pályázatba bevont tanulók szüleinek. A tovább gombra kattintva megtekinthetik az elhangzott tájékoztatót.
 
 
Tóthné Vers Éva
szakmai vezető
 
tovább >>>
 

2009.08.14
 
É R Z É K E N Y Í T Ő T R É N I N G
 
A tréningen elhangzott előadások

 

* * * * * * * * * * * * * *

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
<<  November 2023  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Dokumentumok

Galéria

Képek