NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

OKJ-s képzések


TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI PETRIK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZÉSI KÖZPONTBAN 2008 SZEPTEMBERÉTŐL OKTATOTT SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL


INFORMATIKA SZAKMACSOPORT

A Petrik TISZK kilenc fővárosi szakközépiskola együttműködésével 2008. szeptembertől kezdi el munkáját. Az iskolák Budapest kelet-nyugat irányú tengelyének közelében helyezkednek el, külön-külön is több évtizedes szakmai és pedagógiai múlttal. A TISZK iskolái különböző megoszlásban a vegyipari, környezetvédelem-vízgazdálkodási és informatikai szakmacsoportban folytatnak alapozó, a szakképzésben való részvételre felkészítő középiskolai oktatást. A közös pedagógiai programot és képzési célokat a résztvevő partnerek együtt dolgozzák ki, annak érdekében, hogy valamennyi érintett iskolában a szakmacsoportokon belül azonos feltételekkel és tartalommal tanítva készítsék fel a diákokat a szakmai vizsgát biztosító képzésben való továbbtanulásra.

A szakmai vizsgára való felkészítés, ún. technikusképzés a TISZK központi iskolájában folyik, ahová a tanulók sikeres érettségi után, tanulói jogviszonyuk megtartásával, felvételi nélkül átjelentkezhetnek.

A PETRIK TISZK szakmai vizsgára felkészítő iskolája a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, ahol iskolarendszerű nappali és felnőtt tagozatos, valamint iskolarendszeren kívüli szakképzést folytatunk a ·
- vegyipari; ·
- környezetvédelem-vízgazdálkodási és ·
- informatikai szakmacsoportok
Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmáiban, továbbá más akkreditált felnőttképzés formájában képezhető szakmákban


PARTNERISKOLÁK

A PETRIK TISZK érettségire felkészítő és szakmacsoportos alapozó oktatást folytató iskolái
Szakmacsoport
Az iskola címe

Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

informatika

Budapest. III.
Szépvölgyi út 69-73.

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

informatika

Budapest XIV.
Egressy út 71.

Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola

környezetvédelem-vízgazdálkodás informatika

Budapest XX.
Török Flóris utca 89.

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző iskola és Gimnázium

informatika

Budapest IV.
Kassai utca 24/a

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

informatika

Budapest XIV.
Kerepesi út 124.

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

környezetvédelem-vízgazdálkodás

Budapest XI.
Beregszász út 10.

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

vegyipar környezetvédelem-vízgazdálkodás

Budapest XIV.
Thököly út 48-54.

Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

környezetvédelem-vízgazdálkodás

Budapest XIX.
Csengő utca 1.

Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

környezetvédelem-vízgazdálkodás

Budapest II.
Lajos utca 1-5.

Ezekből az iskolákból érkező tanulók részére a mellékelt táblázat szerinti bármelyik szakképesítés megszerzéséhez biztosítjuk a képzést az 1/13. kezdő évfolyamon.

Az oktatás nappali tagozaton, hétfőtől péntekig tart, átlagosan napi 6 – 7 tanítási óra terjedelemben. A szakképzést folytató iskola (Petrik) és az érettségit adó iskola közötti megállapodás értelmében a tantárgyak egy részét a tanulók korábbi tanárai tanítják, közösen egyeztetett órarend szerint.

Minden diákkedvezményt, kollégiumot stb. a tanuló folytatólagosan igénybe vehet.

A nappali tagozaton való szakképzés megszerzése térítésmentes, ingyenes!

Informatikus szakképesítések

OKJ szám

SZAKKÉPESÍTÉS

elágazás (2 év)

.

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Valamelyik elágazás szerezhető meg szakképesítésként

54 481 02 0010 54 01

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

54 481 02 0010 54 02

Információrendszer-elemző és -tervező

54 481 02 0010 54 03

Internetes alkalmazásfejlesztő

54 481 02 0010 54 04

Szoftverfejlesztő

Informatikai rendszergazda

Valamelyik elágazás szerezhető meg szakképesítésként

54 481 03 0010 5401

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

54 481 03 0010 54 03

IT biztonság technikus

54 481 03 0010 54 04

IT kereskedő

Informatikus

A térinformatikus elágazás szerezhető meg szakképesítésként

54 481 04 0010 54 07

Térinformatikus

33 523 01 1000 0000

Számítógép-szerelő,
-karbantartó

Megszerezhető szakképesítés
(2 év)

55 481 01 0000 0000

Általános rendszergazda Megszerezhető szakképesítés
(2 év) csak iskolarendszerben oktatható

5 481 04 0000 0000

Web-programozó Megszerezhető szakképesítés
(2 év) csak iskolarendszerben oktatható

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

A Petrik TISZK megállapodás alapján biztosítja az érettségit adó iskolából érkezők számára, hogy előzetes tanulmányaik, a szakmacsoportos alapozó oktatás beszámításával a régi OKJ szerinti szakképesítéseket a 2/14. évfolyamra való belépéssel megszerezzék:
- számítástechnikai programozó 54 4641 04
- számítástechnikai rendszerprogramozó 54 4641 05
- informatikus, rendszerinformatikus 54 4641 03

A fentieken kívül lehetőség van az érettségit adó szakközépiskolában korábban oktatott szakképesítések megszerzésére is, az iskola és a Petrik TISZK közötti megállapodás szerint, feltéve, ha az adott szakképesítésből legalább egy tanulócsoportot 10-12 fő lehet a TISZK-ben szervezni, és a csoport egy osztály keretébe elhelyezhető.

Ezzel a lehetőséggel azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik egyébként inkább az egyetemi, főiskolai továbbtanulást fontolgatják. A következő évi felvételinél 30 pontot ér, ha az adott szakterületen szakképesítéssel rendelkezik a jelentkező. Ezenkívül a biztos szakmai háttér a felsőfokú tanulmányok nehézségei miatti kockázatot is csökkenti. A TISZK szervezetten gondoskodik arról, hogy a továbbtanuláshoz szükséges érettségi tantárgyakból akár az emelt szintű vizsga letételére is felkészítse tanulóit!

JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSRE

A Petrik TISZK együttműködési alapító eljárása jelenleg folyik. Várhatóan 2008. március hónapban honlapunkon (http://www.petrik.hu/) megjelenik a letölthető jelentkezési lap, illetve lehetőség lesz a portál űrlapján való közvetlen jelentkezésre is. Természetesen a jelentkezési lapot kellő számban az érettségit adó iskola is letöltheti, és a jelentkezéseket az osztályfőnök útján, csoportosan is el lehet küldeni.

A jelentkezés szándéknyilatkozat! A Petrik TISZK valamennyi iskolájának tanulóit tanulmányi eredménytől függetlenül fogadja, azokat legfeljebb abban az esetben vesszük figyelembe, ha egy-egy szakképesítésre, vagy elágazásra az engedélyezett létszámnál többen jelentkeznek!

A tanulói jogviszony folytatása és a szakképzés megkezdése az érettségi letételét követő júniusi beiratkozással válik véglegessé!