NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Felvételi

Felvételi tájékoztató

2014-2015 - Tagozataink:

Kód 01: 4 éves informatikai képzés. A kétszintű érettségi és a szakmai alapozás mellett hangsúlyt fektetünk a diákok érdeklődését felkeltő, továbbtanulást és munkavállalást elősegítő tananyagokra: web-programozás, szoftverfejlesztés, programozás, multimédia, hálózatok.
Kód 02: 4 éves szakközépiskolai képzés informatika szakmacsoport, multimédia tagozat. Kiemelt szerepet kap a humán és a szakmai tárgyak oktatásában a médiaismeret, multimédia-informatikai alkalmazások terület.
Kód 03: 5 éves informatikai képzés, A 01-es tagozat tartalma mellett az 5 éves képzés első évében nyelvi előkészítő évfolyamon emelt óraszámú angol (heti 18 óra), szövegértés, tanulástechnika, egészséges életmód tantárgyakat oktatunk, mindennapos testnevelést biztosítunk. Diákjaink sikeres előrehozott érettségit/nyelvvizsgát tesznek.
Kód 04: 4 éves hátránykompenzációs szakközépiskolai képzés informatika szakmacsoportban.
A hátránykompenzációs tagozaton a középszintű érettségire és informatikai szakmákra készítünk fel speciális tanmenet alapján, ahol figyelembe vesszük az eltérő általános iskolai tanulmányokat, eredményeket, egyéni tanulási és haladási ütemet.

A 8. osztályosok központi írásbeli felvételi időpontja (magyar nyelv és matematika):

2014. január 18. szombat 10:00
Pótfelvételi 2014. január 23. csütörtök 14:00 (alapos indokkal mulasztóknak)
Helyszín: központilag kijelölt iskolák, köztük iskolánk is szervez központi írásbeli felvételit

Felvételi eljárás

1. 2013. december 10. központi írásbelire jelentkezés határideje.

2. 2014. február 6-ig az írásbeli vizsgát szervező középiskola értesíti a felvételizőt az írásbeli eredményéről.

3. 2014. február 14. a jelentkezési lap beérkezésének határideje. A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap hitelesített másolatát.

4. 2014. február 25-26. és március 4. szóbeli elbeszélgetés (csak a 04-es tagozatra jelentkezőknek!)

5. A 01, 02 és 03-as tagozaton a felvételi rangsor megállapítása a következő két pontszám összesítése alapján történik, maximum 145 pont szerezhető:
a. A központi írásbelin elért pontszáma (max. 100 pont)
b. Az általános iskola 6. és 7. évének év végén, és a 8. évének félévekor a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és informatika tantárgyakból elért eredményéből az alábbi táblázat szerint: (max. 45 pont)

évfolyam magyar nyelv és irodalom matematika történelem idegen nyelv informatika
6. év vége max. 3 pont * max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont
7. év vége max. 3 pont * max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont
8. félév max. 3 pont * max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont max. 3 pont
összesen max. 9 pont * max. 9 pont max. 9 pont max. 9 pont max. 9 pont
- az 5-ös érdemjegy 3 pontot ér
- a 4-es érdemjegy 2 pontot ér
- a 3-as érdemjegy nem ér pontot
- a 2-es érdemjegy nullázza az adott évfolyamon elért pontszámát.

(* A magyar nyelv és irodalom jegyet átlagoljuk.)

c. A 04-es tagozaton a központi felvételi és a hozott pontszám mellett szóbeli beszélgetést is tartunk, melyen a következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • Logikai és szövegértési képesség
  • Kommunikációs és problémamegoldó képesség

A szóbelin szerezhető maximális pontszám 25, az összes pontszám 04-es tagozaton maximum 170.

6. Pontegyenlőség esetén az alábbi teljesítmények alapján alakul ki a sorrend.
Ha az 1. számú szempont mentén egyezés van, akkor a 2. szempont, illetve mindig a következő lép érvénybe.

  • matematika általános iskolai hozott pontok száma
  • matematika írásbeli felvételi eredménye
  • magyar nyelv és irodalom általános iskolai hozott pontok száma
  • magyar nyelv írásbeli felvételi eredménye
  • informatika általános iskolai hozott pontok száma

A továbbtanulási lapot az általános iskolában kell kitölteni, az általános iskola juttatja el hivatalosan hozzánk az értékelő lap hitelesített másolatával együtt. Jelentkezést csak hitelesített értékelő lappal együtt tudunk elfogadni. A beérkezett jelentkezésekre írásban válaszolunk a további tudnivalók ismertetésével.

Az előző tanévek írásbeli felvételi feladatsorai, megoldásai és javítási útmutatói "Az előző évek központi írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói a 9. évfolyamra jelentkezőknek" című részen, az Oktatási Hivatal weboldalán érhető el.

Fenyvessy Gábor s.k
igazgató
Budapest, 2013. október 15.

Sikeres felvételit kívánunk!