2008

Országos kompetenciamérés – iskolánk eredményei

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2008. májusában hatodik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A felmérés azt vizsgálja, hogy a diákok által a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérés tartalmi keretét a 3/2002 OM rendelet, valamint a közoktatás minőségbiztosításáról szóló rendelet tartalmazza.


A tantárgyi és kompetenciamérések eredményei, tapasztalatai a 2008-2009-es tanévben

Az előző tanévek programjához hasonlóan sztenderd folyamatként tantestületi módszertani értekezleten, az érintett munkaközösségek éves munkatervében szereplő feladatként foglalkoztunk a kompetencia fejlesztésének lehetőségeivel:

- kompetencialapú oktatás alapelemei
- tantervi lehetőségek a szövegértés, matematikai képességek fejlesztésére
- speciális feladatok beemelése a napi gyakorlatba
- tanári fejlesztések, jó gyakorlatok megbeszélése, átvevése

Az idei tanévben a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” pályázat anyagait készítve, a helyzetelemzést követően konkrét célkitűzéseket fogalmaztunk meg iskolánk számára. A végzős, ill. felsőbb évfolyamokon a kétszintű érettségi vizsga miatt már négy éve előtérbe kerülő feladattípusok, gyakorlatok mellett újabb, átfogó módszertani és óraszervezési eljárásokat célzunk meg, valamint már a tanév végén akkreditált pedagógus-továbbképzéseken vettek részt kollégáink a kompetencia alapú oktatás témakörében.

A 2008-as kompetenciamérés eredményei ismételten igazolják a fenti törekvéseket:

- az országos átlagot mindkét területen ismét felülteljesítették tanulóink
- gimnáziumi szintű, ill. azon felüli eredményeink vannak
- az előző évek képességszintjét tartják az eredmények 

szövegértés

matematika

 

Neumann

szakközépisk. átlag

gimn. átlag

Neumann

szakközépisk. átlag

gimn. átlag

2005

580

533

---

533

488

----

2006

531

496

565

552

493

556

2007

553

500

570

574

495

557

2008

548

498

551

568

484

534

A fővárosi tantárgyi mérés eredményeképp megállapítható, hogy a fővárosi összesített és szakközépiskolai átlagot minden vizsgált területen (anyanyelv, matematika, idegen nyelv, történelem) esetében meghaladó az eredményünk.

Szakközépiskolák rangsora matematika
1.
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Szakközépiskolák rangsora szövegértés
3. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Szakközépiskolák rangsora történelem
2. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Szakközépiskolák rangsora angol nyelv
4. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Feladatunk, hogy a matematikai készségeket tovább emeljük, további mérhető fejlődést mutassanak diákjaink a magas teljesítmény mellett is.
Az iskolai összevetésben meg kívánjuk tartani az országos szinten kiemelkedő helyünket, amelyet mutatnak az alábbi számadatok:
a hasonló intézmények közül matematikából 594 ért el tőlünk gyengébb eredményt, 13 hasonlót, 6 jobbat. Szövegértésből: 544 intézmény rosszabbat, 55 hasonlót, 15 jobbat.
 

* * * * * * * * * * * * * *

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
<<  Július 2024  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Dokumentumok

Galéria

Képek